Informatii Colegiul National "B.P. Hasdeu"

Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” Buzău

 

Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu” este o instituţie de învăţământ de tradiţie al cărei deziderat este realizarea unei educaţii moderne, fundamentată pe principii şi valori europene, capabilă să formeze caractere neschimbătoare şi puternice, premisă a reuşitei în plan universitar, ocupaţional şi social a tuturor elevilor săi.

 

Prezentarea Instituţiei:

-         Denumirea completă: COLEGIUL NAŢIONAL „BOGDAN PETRICEICU HASDEU”

-         Adresa poştală: bld. Gării nr. 1 mun. Buzău cod poştal 120218

-         Nr. telefon / fax: 0238 717421/ 0238 720884

-         Adresa web: www.hasdeu.bz.edu.ro

-         Adresa de e-mail: secretariathasdeu@yahoo.com

hasdeu@hasdeu.bz.edu.ro

-         Număr de clase (gimnaziu/ liceu): 3 / 40

-         Număr de elevi: 1270

-         Număr cadre didactice: 86

-         Personal didactic auxiliar: 13

-         Personal nedidactic: 23

 

 

Prezentarea Directorului:

-         Nume, prenume: BANU IONEL

-         Specializarea: limba şi literatura română

-         Date de contact (telefon / e-mail): 0238 712899

 

 

Prezentarea Directorului Adjunct:

-         Nume, prenume: ŢEPELUŞ LAURENŢIU - CRISTINEL

-         Specializarea: filosofie                              

-         Date de contact (telefon / e-mail): 0238 710798, 0722/466935

lucretiusus@yahoo.com

 

 

Prezentarea Consilierului pentru proiecte şi programe educative formale şi nonformale:

-         Nume, prenume: FLOREA ANCA-MARIA-IOANA

-         Specializarea: filosofie

-         Date de contact (telefon / e-mail): 0238 430681, 0744/859140

florea _ancamaria@yahoo.com

 

Documente:

Click pentru a vizualiza modele de Formulare

Click pentru a vizualiza Legislatia

 

 

 

 

 

          Baza materială

 

A.     INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

 

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă /grupă

42

2912

2.

Cabinete

18

234

3.

Laboratoare

7

648

4.

Ateliere

 

 

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport

1+1

1549+4044

6.

Spaţii de joacă

3+1

9924

7.

Alte spaţii

 

 

 

 

 

B.     INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

 

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1

24

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

4

180

3.

Contabilitate

1

42

4.

Casierie

1

10

5.

Birou administraţie

1

16

 

 

 

C.     INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

 

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

1+2

140+273

2.

Sală pentru servit masa

 

 

3.

Dormitor

 

 

4.

Bucătărie

 

 

5.

Spălătorie

1

32

6.

Spaţii sanitare

2

40

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

6

376

7.

Alte spaţii

1

30000

 

 Scurt istoric al colegiului

            Aşezat la răscruce de drumuri străvechi între cele patru mari provincii româneşti, Buzăul a luat fiinţă pe malul apei de la care şi-a luat numele, într-un loc în care agricultura, meşteşugurile şi comerţul se practicau concomitent. Cu o continuitate de locuire atestată arheologic încă din neolitic, oraşul este atestat documentar din secolul al IV-lea d.Chr. într-o scrisoare din anul 376 trimisă de Iunnius Soranus, guvernatorul Scythiei Minor (Dobrogea) lui Vasile cel Mare, arhiepiscop în Cesareea Capadociei. Epistola respectivă relatează despre martirizarea, la 13 aprilie 372, a misionarului creştin Sava, înecat de către goţi în râul Buzău, acesta fiind cinstit în zilele noastre în calitate de patron spiritual al Buzăului.

            Fericita aşezare a localităţii la întretăiere de drumuri comerciale, circulaţia de mărfuri aşa cum atestă hrisovul emis la 31 ianuarie 1431 de către domnitorul Dan al II-lea, privind acordarea unor privilegii de comerţ braşovenilor, la trecerea lor prin târgurile Munteniei, a condus la transformarea Buzăului în unul dintre primele târguri din Muntenia.

            De la1500 târgul devine reşedinţă episcopală căpătând astfel condiţia de  centru cultural. Pe lângă Episcopie, instituţie cu rol important în viaţa politică şi culturală a epocii, ia fiinţă în 1691 o tipografie, a şasea la acea dată în Muntenia. Prima lucrare - Pravoslavnica mărturisire - s-a tipărit în limba română. Numărul mare de tipărituri (80-90 titluri în 28 de ani), răspândite şi în Transilvania şi Moldova, evidenţiază rolul Buzăului în difuzarea cărţii în limba română, cu efecte binefăcătoare pentru dezvoltarea culturii româneşti. În 1831 ia fiinţă cunoscuta şcoală de "zugravi de subţire", condusă de pictorul Nicolae Teodorescu, la care, pe lângă alţi învăţăcei, şi-a început cariera artistică şi nepotul acestuia, Gh. Tăttărescu.

            În secolul al XVIII-lea existau două şcoli - una în limba română şi alta în limba slavonă -, iar din 18 aprilie 1832 o şcoală naţională, denumita din 1864 "Dionisie Episcopul".

            În 1836 ia fiinţă prima şcoală secundară, Seminarul teologic, iar la 12 septembrie 1867 este inaugurat Gimnaziul "Tudor Vladimirescu", director fiind numit de către Consiliul Comunal profesorul bănăţean Luca Pavlovici Călăceanu, dascăl de română şi latină, care funcţiona atunci şi ca director al Seminarului.

            În anul următor, primul primar al urbei Nae Stănescu(1864-1874) a dispus transformarea clasei I gimnazială în clasă comercială care s-a dovedit a fi o nereuşită, astfel încât în anul 1869-1870 se hotărăşte înfiinţarea unei singure clase „numai de băieţi”, obiectele fiind repartizate între cei trei profesori ai şcolii reale, printre ei Basil Iorgulescu, prestigios profesor şi director în mai multe rânduri.

            Anul 1871 marchează începuturile bibliotecii gimnaziului, iniţiate de Basil Iorgulescu, acesta primind în anul 1873-decembrie, prima donaţie importantă de la aprigul unionist Costache Ciochinescu, 557 volume, 4 tablouri şi o hartă a României după Bieltz.

            La 16 februarie 1874 va fi sărbătorit patronul gimnaziului, în legătura cu onomastica lui Tudor Vladimirescu, cum se va numi gimnaziul real, începând cu clasa I, anul 1875-1876, printre profesori aflându-se şi pictorul Ion Andreescu.

            La 30 august 1891 este serbat al doilea patron, Alexandru Hasdeu, cursurile gimnaziale fiind deschise într-un local nou, care va găzdui LICEUL începând cu 1893.

În acest an Basil Iorgulescu iniţiază „Ateneul” din Buzău, în cadrul căruia, după cum consemnează un ziar al vremii „s-a ţinut în sala gimnasiului local conferinţa de mult anunţată a D-lui I.L. Caragiale” care, „în acea seară a schimbat acel subiect şi a vorbit despre «Causele prostiei omeneşti». Sala era plină de un public foarte numeros şi ales, nimic din ce e inteligenţă la Buseu nu era lipsă”.

            Între elevii de acum se vor distinge Vasile C. Voiculescu, marele post de mai târziu şi viitorul actor Velimir Maximilian.

            Biblioteca liceului va avea ca anexe „o secţiune pinacotecă şi un muzeu de antichităţi şi numismatică, muzeul având o bucată de chihlimbar în greutate de 1 kg, trimisă la expoziţia din Paris şi premiată.

            Încă din anul 1891, gimnaziul avea un fond pentru experienţe de fizică, în micul laborator existând o maşină pneumatică şi „un sistem planetar vechi şi uzat”. De atunci, laboratorul a început să fie o permanentă atracţie. Răscolind prin dulapurile mari, de o vârstă cu liceul, poţi descoperi aparate încă în stare de funcţionare, purtând amprenta gândirii unor legende vii: profesorii Sozont Stadnicov, Elena Pinghel, Alexandru Boiu, Constantin Dinulescu: Pendulul lui Mack, Dispozitiv pentru măsurarea umidităţii, Giroscop, Transformator de înaltă tensiune.

            Laboratorul de biologie şi Muzeul de ştiinţele naturii au fost gândite de profesorul Nicolae Nazarie, un om dinamic, cu o minte sclipitoare şi un caracter ales. A avut numeroşi discipoli între care George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru medicină sau profesorii universitari Constantin Velluda, M. Popescu-Buzeu, Nicolae Nistorescu, Virgiliu Moisescu, Dumitru Roşca, Longinus Enescu.

            În anul 1932, directorul Sava Anghel a obţinut schimbarea patronului liceului în Bogdan Petriceicu Hasdeu, ocazie cu care a fost dezvelit bustul marii personalităţi, operă a sculptorului Oscar Han. Tot atunci s-a exprimat dorinţa ca alături de bustul lui B.P. Hasdeu să se aşeze acelea ale savantului Nicolae Vaschide şi pictorului Ion Andreescu, dorinţă pe care slujitorii de astăzi ai şcolii o pot transforma în fapt împlinit.

            Printre profesorii iluştri ai vremii amintim: Basil Iorgulescu, Constantin Giurescu, Toma Dicescu, Nicolae I. Nazarie, Alexandru Stancu, Pamfil C. Georgian, Sava Anghel, Constantin I. Tomulescu, Ion Buteică, Dimitrie C. Ionescu, Bucur Ţincu, Ştefan Săndulescu, Emanoil Stângescu, Dumitru Coman, Liviu Chiriacescu, care au fost şi directori sau: dr. Vasile Bianu, August Scriban, Ion Păunel, Alexandru Teodorescu, Izabela Vencov, Mihai Spânu, Nicolae Jitaru, radu Muşat, Ion Moldoveanu, Constantin Pârjolescu, Silvestru SânPetru, Serafima Nistor, Adrian Ionescu, Laurenţiu Stan, Gheorghe Olaru, Nicolae Condruţ, Boris Capşa, Gheorghe Dănilă, Gheorghe Popescu.

            Din documentele vremii reiese că încă de pe la 1866 s-a constituit „Societatea pentru învăţătura poporului român”, secţia Buzău, al cărei preşedinte era episcopul Dionisie Romano.

După ce în 1893 a luat fiinţă Societatea „Ateneu”,  în cadrul căreia au conferenţiat istoricul A.D. Xenopol, Tache Ionescu-fost ministru al învăţământului-, I.L. Caragiale, Grigore Tocilescu, vor urma societăţi culturale, literare, ştiinţifice: Societatea filarmonică, în martie 1897, intitulată „Lira”, Societatea literară şcolară „Bălescu” – în 1902, „Sămănătorii lui Ştefan cel Mare” – 2 iulie 1904. În cadrul Ligii culturale, în anul 1909 a conferenţiat Nicolae Iorga.   

            În martie 1913 s-a înfiinţat societatea literar-ştiinţifică „B.P. Hasdeu”, la iniţiativa profesorului de limba română N.D. Chiriac. În 1919 a apărut revista „Munca intelectuală”, cu profil literar, artistic şi ştiinţific, iar în 1927 „Revista noastră”, cu articole de pedagogie, economie, folclor.

            În 1928 a luat fiinţă Societatea sportivă, condusă de profesorul Gheorghe Maxen, pentru ca un an mai târziu elevii cursului superior să pună bazele societăţii „Facla”, pe lângă care în 1931 a început să fiinţeze „Societatea de matematică a elevilor clasei a V a”. În acelaşi an  a apărut revista „Carnet literar”, urmată în 1935 de „Flori de primăvară”.

            Societatea „N. Vaschide”, din 1931, avea ca obiectiv abordarea problemelor culturale, reorganizată în 1976 ca „Societate ştiinţifico-literară” de profesorul Boris Capşa, societatea coordonând activitatea tuturor cercurilor literare şi ştiinţifice din liceu.

            În 1967, când s-a serbat CENTENARUL, a apărut revista „Muncă şi talent” (redactor – profesor Dumitru Coman), în 1973, la CENTENARUL BIBLIOTECII, „Muncă şi talent” (redactor – profesor Gheorghe Popescu) iar la sărbătorirea celor 125 de ani revista „Spre astre”, coordonată de profesorul Ionel Banu.

            De-a lungul anilor, urmând exemplul profesorilor lor, absolvenţii liceului s-au străduit, generaţie de generaţie, să păstreze onoarea şi prestigiul şcolii, mulţi dăruindu-se cu pasiune şi responsabilitate învăţământului şi educaţiei, alţii carierei militare sau artistice şi nu puţini ştiinţei, scriind lucrări de valoare, care au intrat în patrimoniul culturii naţionale şi universale.

Putem cita nume de rezonanţă ca George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru medicină, membru al Academiei Naţionale de Ştiinţă din Washington, savanţii Nicolae Vaschide, Constantin I. Parhon, Ştefan Vencov, Radu C. Vlădescu, Cristea Mateescu, Nicolae Nestorescu, Emil G. Negulescu – membri sau membri corespondenţi ai Academiei Române; Constantin Mănciulescu – inventatorul electrografonului în anii 1903-1906, care a premers magnetofonului; generalul Ştefan Guşă, contraamiralul Emil T. Grecescu; al oamenilor de artă Artistide N. Demetriad, Nae Petrescu Ciucurete, Velimir Maximilian, Victor I. Ionescu, Paul T. Ioachim – actori -, tenorul Nicolae Leonard, pictorul Alexandru Moscu, graficianul Mihai Stănescu, regizorul Nicolae Cabel, scriitorii Vasile Voiculescu, Ion Caraion, Gheorghe Istrate, Florentin Popescu, Gabriel Andreescu sau marii sportivi Cornel Penu, campion mondial cu echipa de handbal a României, antrenorul emerit Oprea Vlase – handbal, gimnastul Romulus Bucuroiu, Victor David – baschet, Marilena Ştefănescu – volei.

            Premiile la concursurile internaţionale au făcut ca Liceul „B.P. Hasdeu” să se situeze în primele locuri între marile şcoli ale ţării, relevant fiind locul IV, în anul 1995.

            „Internaţionalii” hasdeeni se numesc: Cezar Gheorghe, matematică, premiul 2 Olimpiada Internaţională de matematică, Sinaia – 1959 şi premiul 1 la a doua Olimpiada Internaţională de matematică din 1960; Marius Andruh, bronz la Olimpiada Internaţională de chimie, Sofia – 1972; Bogdan Enescu, premiul III Olimpiada Internaţională de Matematică, Londra – 1978, premiul I Olimpiada Internaţională de Matematică, Bucureşti – 1979 şi premiul III Olimpiada Internaţională de Matematică Belgrad – 1980, Nataşa Adriana Oprea, aur la Olimpiada Internaţională de limba rusă, Moscova – 1972; Eleodor Nichita, premiul II la Olimpiada Internaţională de Fizică, Malente, RFG – 1982; Amalia Mărgărit, rusă, Moscova – 1991; Liviu Mirică, Olimpiada Internaţională de chimie, Oslo – 1994, Olimpiada Internaţională de chimie, Beijing – 1995, Dragoş Ghioca medalie de argint, Olimpiada Internaţională de Matematică, Hong-Kong – 1994 şi medalie de argint, Olimpiada Internaţională de Matematică Toronto – 1995; Adriana Şmuleac, latină, Arpino – 1995; Livia Puşcaragiu premiul  III Olimpiada internaţională de limba latină, italia, 1995;  Iulia Râmniceanu, latină, calificată pentru Italia – 1996; Fedeleş Bogdan, argint Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară “Tuymaada” Yakutia -1996, bronz Olimpiada Internaţională de chimie Canada 1997, argint Olimpiada Internaţională Melborne Australia 1998; Daniel Porumbel 
Medalie de Bronz Olimpiada Internaţională de Matematica, 2000; Simion Andreea-Elena, premiul III la Olimpiada Internaţională de filozofie Japonia 2004, Nicolau Andra Marele trofeu – Concursul internaţional pentru tineret „Les OLIMPIADES 2003 de la FRANCOPHONIE, de la CULTURE et des ARTS” din Franţa; Done Nicolae menţiune şi medalie de argint Olimpiada Internaţională de Chimie „D.Mendeleev” Chişinău, 2004; Gogianu Florin Radu, menţiune Olimpiada Internaţională de filozofie, Italia 2006; Potârniche Ionuţ Dragoş  premiul III şi medalia de bronz Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori 2006 – Brazilia; Bedreg Ioana menţiune Olimpiada Internaţională de Limba Română – 2005; Nicoară Laura – medalie de bronz Olimpiada Internaţională de Limba latină „Certamen Ciceronianum Arpinas” Arpino, Italia – 2010;  Burlacu Rodica – medalie de bronz Olimpiada Internaţională „Ştiinţele Pământului”,Yoghiakarta, Indonezia – 2010.        

            De-a lungul timpului, Liceul „B.P. Hasdeu” s-a statornicit într-o atmosferă academică, în care dominant este un umanism certificat. Toţi la un loc, elevii sunt fiii unei mari şi frumoase familii, având şanse egale cu condiţia de a respecta munca, seriozitatea, demnitatea şi cinstea fiecăruia.

            Faima liceului a fost şi este înscrisă de dascălii săi, care îl transformă necontenit într-o cetate de gând şi suflet românesc. Mărturia elocventă o constituie cei peste 30 de foşti elevi, aflaţi astăzi la catedră, în şcoala ce i-a format.

           

 


Formulare:

 1.  Adeverinta autenticitate BAC
 2.  Adeverinta autenticitate FM
 3.  Adeverinta elev
 4.  Adeverinta Monitorul Oficial BAC
 5.  Adeverinta Monitorul Oficial FM
 6.  Adeverinta salariat
 7.  Adeverinta vechime
 8.  Adeverinta absolvire studii
 9.  Contract de sponsorizare - model
 10.  Foaie matricola
 11.  Proces verbal
 12.  Referat

Legislatie:

 1. Legea nr.84 1995 republicata
 2. Regulament de ordine interioara
 3. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant prescolar
 4. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
buy viagra on line http://viagraforsaleuk1.com cheap viagra
buscopan enceinte buscopan compositum buscopan medicament
symbicort cena read symbicort spc
levothyrox 75 levothyrox et alimentation levothyrox 100
levothyrox 75 levothyrox et alimentation levothyrox 100
diflucan vidal realtycollective.com diflucan un
inderal la inderal similar inderal engorda
cyklokapron dosering open cyklokapron amning
xarelto 10 mg open xarelto
xarelto 10 mg xarelto alkohol xarelto
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.