Informatii Liceul de arta "Margareta Sterian"

·       

Scurta descriere a institutiei

Prin OrdinuluiMinisterului Învăţământului şi Culturiinr. 838 din 4 octombrie 1957, unitatea noastra de învăţământ a luat fiinţă în oraşul Buzău sub denumirea de Şcoala de muzică de 7 ani şi a funcţionat pentru început cu clasele I – IV. Şcoala avea sediul în localul situat pe str. Bucegi (pe atunci Mihai Bravu) nr. 6 construit în 1911 şi consolidat sau extins în timp. Din anul 1958 instituţia de învăţământ a devenit Şcoala Elementară de Muzică şi Artă Plastică prin crearea secţiei de artă plastică.

În anul 1961 se va înfiinţa clasa a V-a de artă plastică iar începând cu anul şcolar 1969-1970 Şcoala generală de 8 ani se va transforma în Liceul de Muzică şi Artă Plastică, conform Legii Învăţământului din 1968 care menţionează liceul ca a treia treaptă de învăţământ.

Începând cu anul şcolar 1977-1978, instituţia de învăţământ va funcţiona sub denumirea de  Şcoala Generală nr. 17 – Artă, Liceul de Artă Buzău urmând a se reînfiinţa după evenimentele din anul 1989, la începutul anului şcolar 1990-1991.

Liceul de Arta „Margareta Sterian” Buzau este unitate de invatamant preuniversitar, filiera vocationala, profil artistic. Specializarile studiate in unitatea noastra sunt muzica, arta actorului si arte vizuale: arte plastice si decorative si arhitectura, arte ambientale si design.

Selecţia elevilor se face pe baza susţinerii unor probe de aptitudini specifice profilului ales, desfasurate in fiecare an conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educatiei.

În Liceul de Artă îşi desfăşoară activitatea peste 750 de elevi, repartizaţi pe clase, în funcţie de profilul ales şi categoria de vârstă şcolară, acoperind toate cele trei niveluri de invatamant preuniversitar: primar, gimnazial si liceal.

Institutia, localizata in Buzau, strada Bucegi nr.6, isi desfasoara activitatea in  3 corpuri de cladire, fiind dotata cu 13 sali de clasa, 4 laboratoare, 23 sali de instrument, 6 ateliere pentru specialitatea arte vizuale si o sala destinata specializarii arta actorului. Pentru studiul elevilor si al cadrelor didactice sunt amenajate doua cabinete de documentare si o biblioteca scolara.

 

·        Serviciile oferite de catre institutie

Educarea elevilor cu reale aptitudini artistice, specifice profilurilor liceului.

 

 

·        Formulare-tip specifice institutiei (modele in format editabil ex: Word)

Formulare tip specifice unei institutii de invatamant (click pentru a downloada):

-          foaie matricola

-          adeverinte salariat

-          adeverinta elev

-          adeverinta elev medic

-          adeverinta elev primarie

-          cerere inscriere

-          declaratii ore – pentru fiecare inceput de an scolar

 

·        Acte necesare pentru sustinerea cererilor depuse (ce trebuie sa contina un dosar la depunerea unei cereri)

1.      Dosar inscriere elev cls I-VIII, cls.X-XII:

-          cerere – model editat de unitatea noastra de invatamant

-          copie xerox – certificat de nastere al copilului ce urmeaza a fi inscris

-          copii xerox de pe buletinele ambilor parinti

-          adeverinta din care sa rezulte ca este absolvent al clasei anterioare

 

 

·        Cadru legal

Liceul de Arta „Margareta Sterian” Buzau este unitate de invatamant preuniversitar, cu personalitate juridica, avand cod sirues 1256618 si cod fiscal 4234020.

 

 

·        Alte informatii de interes public pe care le considerati utile cetateanului, in vederea publicarii pe pagina web

Mai multe informatii se gasesc pe pagina web a unitatii noastre:       http://liceuldeartabuzau.ro/

 

 

·        Date de contact ale institutiei

Liceul de Artă „Margareta Sterian”

Buzău Str. Bucegi, nr. 6,

Tel. 0238/720012, Fax 0238/722418

E-mail: liceuldeartabuzau@yahoo.com

 

 

 

 

 

          D I R E C T O R,

Prof.Constantin Stanculeanu                                                    SECRETAR SEF,

          Andrei Sabina

cialis dosage recommendations cialis dosage for 170 cialis dosage ed
cialis dosage recommendations cialis dosage chart cialis dosage ed
buy viagra on line http://viagraforsaleuk1.com cheap viagra
discount drug coupons is-aber.net cialis coupons printable
kamagra jelly site kamagra max
champix pris champix champix gravid
loperamide hydrochloride loperamide hydrochloride loperamide dosage
symbicort cena blog.phmglobal.com symbicort spc
levothyrox 75 twodrunkmoms.com levothyrox 100
escitalopram fk open escitalopram afbouwen
zocor read zocor
zocor zocor muadili zocor
inderal la blog.tgworkshop.com inderal engorda
inderal la inderal comprar inderal engorda
xarelto 10 mg xarelto alkohol xarelto
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.