Informatii Colegiul Tehnic

Scurta descriere a Colegiului Tehnic Buzău


Scurt istoric: Colegiul Tehnic Buzău a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1219 din 1973 sub numele de Liceul de Chimie nr. 2. De-a lungul timpului îşi schimbă numele în Liceul Industrial nr. 7, apoi Grup Şcolar pentru Materiale de Construcţii iar din anul 1998 poarta numele de Colegiul Tehnic Buzău.
Localizarea geografică a şcolii: Colegiul Tehnic Buzău se află în zona industrială a oraşului, în curtea METAPLAST S.A, in strada Industriilor nr. 5. Colegiul deţine şi un corp de clădire în bariera Brăilei (fosta şcoala nr. 3)
Misiunea Colegiului Tehnic este aceea de a oferi comunităţii locale personal calificat în diferite domenii de activitate, personal care să dea dovadă de bună pregătire la nivel profesional, demonstrând responsabilitate, spirit de echipă, performanţă, adaptabilitate şi toleranţă; iar tinerilor din judeţul Buzău, oportunitatea de a se forma la nivelul cerinţelor zonei Buzău şi a regiunii Muntenia, în domenii de activitate cerute de piaţa locurilor de muncă.
Elevi şcolarizaţi în anul şcolar 2009-2010: 1040 într-un număr de 39 de clase
Colectivul Colegiului Tehnic Buzău este format din:
-    66 de cadre didactice, din care 58 profesori titulari
-    11 cadre didactice auxiliare
-    18 cadre personal nedidactic

Serviciile oferite de către instituţie
Colegiul Tehnic Buzău este unul din liceele reprezentative din judeţ, ce pregăteşte tineri pentru a dobândi o pregătire generală bună astfel încât să poată urma cu succes o formă de învăţământ superior, să-şi formeze competenţe necesare inserţiei sociale. Colegiul Tehnic Buzău formează şi specializează tinerii în diferite calificări cum ar fi: mecanici pentru întreţinere şi reparaţii, tehnicieni mecatronişti, tehnicieni operatori tehnică de calcul, tehnicieni în transporturi, tehnicieni în construcţii şi lucrări publice, tehnicieni în prelucrarea lemnului, tehnicieni în administraţie, tehnicieni în activităţi de poştă, tehnicieni în ecologie şi protecţia mediului.
Colegiul Tehnic Buzău satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare, spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

Formulare –tip specific institutiei
-borderou aplicare “timbru sec”-diplome; diplome bac; diplome Scoala de Arte şi Meserii; diplome absolvire an III completare; diplome atestat professional; diplome de calificare nivel II si III; diplome de absolvire Scoala Maistri;; certificate de competente limba romana, certificate  de competente  limba  internationala; certificate de competente digitale; diplome de absolvire a liceului; foi matricole; adeverinte echivalare foi matricole; adeverinte echivalare diploma de bac; ştat de funcţii; situatii statistice inceput si sfarsit an scolar; catalog corijente; adeverinte de absolvire a unui  ciclu de invatamant; borderou- tabel nominal “Bani de liceu”; borderou- table nominal burse sociale; borderou-tabel nominal abonamente elevi; fisa postului; fise evaluare; incadrare personal; tabel nominal cu plata orelor peste norma si fara norma; pontaje lunare; propuneri plan scolarizare; adeverinte  viabilitate si detasare-personal didactic; adeverinte cu calificative –personal didactic; adeverinte venit; adrese inspectii de grad; adeverinte inscrieri la cursuri; adeverinte pensionari; decizii salarizare; planul anual de achizitii publice; proiectul de venituri si cheltuieli annual;  proiectul activitatilor finantate din activitati proprii; adrese primarie si I.S.J privind alocare de fonduri privind cheltuieli materiale si salariale.

Acte necesare pentru sustinerea cererilor depuse (ce trebuie sa contina un dosar la depunerea unei cereri)
Dosar personal didactic
-copie acte studii;
-copie C.I;
-copie certificat nastere si copie certificate casatorie( daca este cazul);
-C.V;
-copie certificat de formare profesionala.
Dosar personal didactic auxiliar si nedidactic
-copie acte studii;
-copie C.I;
-C.V;
-copie certificat nastere si copie certificate casatorie (daca este cazul).
Dosar elevi
-act studii;
-copie buletin;
-certficat nastere;
-fisa medicala;
-foaie matricola;.

Dosar elevi “Bani de liceu”, burse:
-copie certificat de nastere sau act de identitate al elevului;
-copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
-acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical;
-acte doveditoare in original, privind veniturile brute ale membrilor familiei in ultimile 3 luni (iunie, iulie, august) in cazul burselor privind “Bani de liceu” si acte doveditoare in original, privind veniturile nete ale membrilor familiei in ultimele 12 luni, in cazul “Burselor sociale”;
-adeverinta pentru elev din care sa reiasa, media generala  obtinuta in anul scolar anterior depunerii cererii si nr.de absente nemotivate avute in anul anterior depunerii cererii.

Dosar personal deducere personala
-datele de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
-date de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducere personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
-acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere;
-nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusive mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si dclaratia afirmativa sau negative cu privire la desfasurarea de activitati de:
-cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solaria amenajate si in sistem irigat;
-cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor;
-exploatare a pepinierilor viticole si pomicole;
-angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat;
-certificatul de casatorie;
-certificatele de nastere ale copiilor;
-adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere.

  Cadru legal
Legea 571/2003 privind Codul fiscal
Ordinul 4839/2004 privind criteriile specific si metodologia de acordare a sprijinului in cadrul Programului national de protective sociala “ Bani de liceu”;
Hotarare de Guvern  nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protective sociala
“Bani de Liceu”;
    Legea 53/2003 –codul muncii.
Hotararea nr.558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi

            Date de contact ale instituţiei
COLEGIUL TEHNIC BUZĂU
STR. Aleea INDUSTRIILOR NR. 5
TEL/ FAX 0238/723982 SAU 0238/723983
DALABAN EUGEN – DIRECTOR – TEL. 0722457505
HARABAGIU ROBERT – DIRECTOR ADJ.  – TEL . 0762866853
DUMITRU ELISAVETA-SECRETAR SEF – TEL. 0743071535
DUMITRU ANIŞOARA- TEHNICIAN – TEL. 0763686099
         

manufacturer coupon for bystolic link bystolic coupon 2013
cialis si http://cialis20mgsuisse.com/si cialis si
discount coupons for prescriptions codesamples.in free coupon for cialis
coupon for prescriptions coupon for prescription prescription discount coupon
discount drug coupons is-aber.net cialis coupons printable
ciprol ciprofloksacin ciprofloxacin
ciprol cipro krapina ciprofloxacin
arcoxia tbl mostefaiamine.com arcoxia 120 mg
symbicort cena read symbicort spc
levothyrox 75 twodrunkmoms.com levothyrox 100
diflucan vidal realtycollective.com diflucan un
zocor read zocor
buscopan compositum buscopan antiacido buscopan
quetiapine bijsluiter quetiapine 300 mg quetiapine afbouwen
trental online buy bvandam.com trental ampule cena
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.