Informatii Liceul cu program sportiv "Iolanda Balas

 

 

Liceul cu  Program Sportiv Buzău s-a înfiinţat în anul 1993, iar din anul şcolar 2006-2007 , prin Ordinul  Ministrului  Educaţiei şi Cercetării  nr.3797 si-a schimbat denumirea în LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IOLANDA BALAŞ SOTER .

Obiectul de activitate: Învăţămant secundar, tehnic sau profesional Cod CAEN 8532

Cod fiscal :4385430

Adresa: Str.Aleea Şcolilor Nr.1 Buzău Jud. Buzău

Conform Planului de şcolarizare , pentru anul şcolar 2010-2011, situaţia este următoarea:

Număr elevi :1096 repartizaţi pe forme de învăţămant astfel:

·        Învăţămant preşcolar  =  104

·        Învăţămant primar vocaţional (tenis de masă) = 56

·        Învăţămant gimnazial (atletism, handbal, fotbal) = 218

·        Învăţămant liceal vocaţional (atletism, handbal, fotbal) = 392

·        Învăţămant liceal teoretic(ştiinţe ale naturii, matematică-informatică, filologie) = 326

Conform Indicatorilor de normare pentru anul şcolar 2010-2010, unitatea are încdrate un

număr de  126 persoane , din care 98de persoane sunt cadre didactice.

Unitatea este finanţată  de la bugetul local pentru activitatea liceului, de la bugetul de

stat pentru activitatea sportivă desfăşurată în regim de Club Sportiv Şcolar şi din venituri proprii pentru activitatea de internat şi cantină.

Formulare specifice instituţiei: adeverinţe, cereri de transfer.

Actele necesare susţinerii cererilor depuse sunt cele cerute de Legea Învăţămantului

nr.84/1995, Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţămantului preuniversitar de stat, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cluburilor Sportive Şcolare.

 

Date de contact:  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IOLANDA BALAŞ SOTER .

                            Adresa : Str. Aleea Şcolilor Nr.1 Buzău

                             Tel.0238422824

                             Fax 0238718934

                             E-mail : liceul_sportivbz@yahoo.com

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

,,IOLANDA BALAS SOTER”                 

ALEEA SCOLILOR NR.1 BUZAU

TEL: 0238/422824

FAX:0238/718934

COD FISCAL 4385430

 

 

      

 

NR……/……………………………..

A D E V E R I N T A

 

                   Se adevereste prin prezenta ca ____________________________________

a fost  salariatul (a) nostru in functia de____________________________________

avand un salariu lunar  de __________________________________________lei.

                   Am eliberat prezenta spre a-i     servi la______________________________

_____________________________________________________________________.

 

                DIRECTOR,                                         SECRETAR,

 

 

 

 

 

   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV                 

ALEEA SCOLILOR NR.1 BUZAU

TELEFAX: 0238/422824

         COD FISCAL 4385430

 

 

NR._____/_________________

 

             A D E V E R I N T A

 

 

      Prin prezenta vă facem cunoscut că dl. prof. ........................  a efectuat  un nr de ......... ore  ca  delegat al I.S.J.Buzau  la  inspecţia  de   acordare  a  gradului  DID.I   d-nei  prof...............................................

                   Am eliberat prezenta spre a-i   servi la  plata orelor efectuate.. 

 

DIRECTOR,

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM  SPORTIV

ALEEA SCOLILOR NR.1 BUZAU

TEL.0238/422824

FAX:0238/718934

 

 

NR…………/…………………………………

 

 

 

ADEVERINŢĂ

 

 

 

          Prin prezenta se adevereşte că  dl………………….. este profesor TITULAR la Liceul cu  Program Sportiv Buzău pe catedra …………….şi   în anul   şcolar  ………… a obţinut calificativul ……………………..

          Am eliberatprezenta spre a-iservila ...........................................

 

DIRECTOR,

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV      Nr……/…………………..                    

,,IOLANDA BALAS SOTER’’

ALEEA SCOLILOR NR.1 BUZAU

TELEFON:0238/422824

TELEFAX:0238/718934

 

 

 

A D E V E R I N T A

 

 

 

                      Se adevereste prin prezenta ca dl-dna……………………….. ,  

CNP  …………………………..,   nascut  la data de …………….   fiul  ………  si ………………domiciliat  in localitatea …..,  judeţul …….  este absolventul  a …… clase la …………….. profil  ……………… ,  promotia  ………,curs de ………….

                        Menţionăm că i s-a eliberat  diploma de …….clase Seria ….., Nr……. eliberată la data de …………….de…………………………..

Datele  au fost extrase din registrul  matricol nr. …. pag. …...

                   În prezent Liceul cu Program Sportiv ,,Iolanda Balas Soter’’ Buzău deţine arhiva Liceului Industrial Nr. 9 Buzău.

                     Am eliberat prezenta spre a-i servi la   …………………………………………………………….

 

                   DIRECTOR,                                            SECRETAR,

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                          Se aproba,

                                                                                                                         DIRECTOR,

 

REFERAT

 

Echipa______________________categoria __________a liceului urmeaza a se deplasa in zilele de ________________________pentru competitia_______________________

In orasul_______________________. Plecarea se face cu _______________in  ziua  de

_______________ ora__________.

Pentru acesta deplasare va rugam sa aprobati urmatoarele cheltuieli, pentru un lot de_____________( vezi verso).

1.     Transport  Buzau____________________pers______________lei______________.

2.     Hrana___________pers____________zile_________lei/zi____________________.

3.     Cazare__________pers____________lei/zi___________lei___________________.

4.     Transport local____________pers__________zile______lei___________________.

5.     Diverse________________________________________lei.

6.     Total__________________________________________lei.

 

                                           PROFESOR,

 

 

 

 

 

cialis dosage recommendations cialis dosage chart cialis dosage ed
buy viagra on line http://viagraforsaleuk1.com cheap viagra
discount coupons for prescriptions codesamples.in free coupon for cialis
discount coupons for prescriptions open free coupon for cialis
coupon for prescriptions eblogin.com prescription discount coupon
coupon for prescriptions site prescription discount coupon
cialis coupons free open prescription transfer coupon
ciprol open ciprofloxacin
symbicort cena read symbicort spc
levothyrox 75 levothyrox et alimentation levothyrox 100
inderal la inderal comprar inderal engorda
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
viagra for sale viagra cost viagra online
viagra for sale viagra viagra online
coupon for cialis open discount card prescription
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.