Informatii Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu”

Scurta descriere a instituţiei

 

Colegiul Agricol “ Dr. C. Angelescu”- Buzau a luat fiinţă in luna noiembrie 1902, sub denumirea de Şcoala Inferioara de Meserii gradul I.

Din anul 1925-1936 şcoala işi schimbă denumirea, devenind Scoala de Arte şi Meserii gradul I, cu o durată a cursurilor de cinci ani, fiind apreciată ca o şcoala secundară. Numărul elevilor a început să crească, oscilănd în jurul cifrei 200 pănă în 1935.

In conformitate cu Legea pentru organizarea şi funcţionarea învăţămăntului secundar de băieţi şi fete , din aprilie 1936, aplicată începănd cu anul şcolar 1936-1937, Şcoala de Arte şi Meserii gradul II  a fost transformată în liceul industrial care, la propunerea comitetului şcolar, a primit numele de Liceul Industrial de Băieţi  Dr. Constantin Angelescu. Începănd cu data de 1 septembrie 1942, prin decizia nr. 174 620/1942 a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cultelor, Liceul Industrial de Băieţi Buzău a devenit, sub formă de experiment, Şcoala Tehnică Industrială gradul I şi II, cu două cicluri de învăţămănt. Liceul Industrial de băieţi din Buzău  a fost transformat, începănd cu anul şcolar 1948-1949, în Şcoala Medie Tehnică de Băieţi cu aceleaşi profile şi meserii ca ale fostului liceu.

In anul şcolar 1950-1951 şcoala trece printr-o perioadă de tranziţie, fiind transformată în Şcoala Medie Tehnică Metalurgică. Începănd cu anul 1949 lipsa cadrelor tehnice pentru agricultură a făcut necesară înfiinţarea de şcoli care să pregătească specialişti necesari  mecanizării acestei ramuri economice. Şcoala Medie Tehnică Metalurgică este scoasă de sub patronajul Ministrului Industriei şi pusă în subordinea Ministerului Agriculturii sub numele de Şcoala Medie Tehnică pentru Mecanizarea Agriculturii, începănd cu anul şcolar 1954-1955.

Centrul Şcolar Agricol Buzău a luat fiinţă la 16 septembrie 1955, în baza Ordinului 568/1955 la Ministerul Agriculturii şi Silviculturii şi Ordinul Direcţiei Generale a Învăţămăntului Agricol nr.44003/1955. Denumirea de Liceul industrial nr.2 a fost dată în anul 1972.

În anul 1990 şcoala şi-a schimbat denumirea din Liceul Industrial nr.2 în Grupul Şcolar Agricol  Buzău .În septembrie 2000, la cererea colectivului didactic, în baza documentelor care atestau că şcoala a purtat între anii 1936-1948 numele ilustrului ministru liberal al învăţămăntului , Dr. Constantin Angelescu, Ministerul Educaţiei Naţionale a emis Ordinul nr.4565/19,09,2000 prin care Grupul Şcolar Agricol Buzău a devenit “Colegiul Agricol Dr. C. Angelescu”- Buzău.

 

Serviciile oferite de către instituţie

Colegiul Agricol Dr.C. Angelescu-Buzău este şcoala care, în constelaţia liceelor şi grupurilor şcolare din judeţ, pregăteşte tineri calificaţi pentru un sector foarte important al economiei naţionale. Tinerii formaţi aici, mecanici agricoli, mecanici îmbunătăţiri funciare, mecani de exploatare, întreţinere şi reparaţii, mecanici auto şi electromecanici, horticultori, silvicultori, topografi, agenţi pentru protecţia plantelor.

 

Formulare –tip specific institutiei

-borderou aplicare “timbru sec”-diplome; diplome bac; diplome Scoala de Arte şi Meserii; diplome absolvire an III completare; diplome atestat professional; diplome de calificare nivel II si III; diplome de absolvire Scoala Maistri; certificate de obtinere a gradelor didactice I si II, definitiv; certificate de competente limba romana, certificate  de competente  limba  internationala; certificate de competente digitale; diplome de absolvire a liceului; foi matricole; adeverinte echivalare foi matricole; adeverinte echivalare diploma de bac; ştat de funcţii; situatii statistice inceput si sfarsit an scolar; catalog corijente; adeverinte de absolvire a unui  ciclu de invatamant; borderou- tabel nominal “Bani de liceu”; borderou- table nominal burse sociale; borderou-tabel nominal abonamente elevi; fisa postului; fise evaluare; incadrare personal; tabel nominal cu plata orelor peste norma si fara norma; pontaje lunare; propuneri plan scolarizare; adeverinte  viabilitate si detasare-personal didactic; adeverinte cu calificative –personal didactic; adeverinte venit; adrese inspectii de grad; adeverinte inscrieri la cursuri; adeverinte pensionari; decizii salarizare; planul anual de achizitii publice; proiectul de venituri si cheltuieli annual;  proiectul activitatilor finantate din activitati proprii; adrese primarie si I.S.J privind alocare de fonduri privind cheltuieli materiale si salariale.

 

Acte necesare pentru susutinerea cererilor depuse (ce trebuie sa contina un dosar la depunerea unei cereri)

Dosar personal didactic

-copie acte studii;

-copie C.I;

-copie certificat nastere si copie certificate casatorie( daca este cazul);

-C.V;

-copie certificat de formare profesionala.

Dosar personal didactic auxiliar si nedidactic

-copie acte studii;

-copie C.I;

-C.V;

-copie certificat nastere si copie certificate casatorie (daca este cazul).

Dosar elevi

-act studii;

-copie buletin;

-certficat nastere;

-fisa medicala;

-foaie matricola;.

 

 

Dosar elevi “Bani de liceu”, burse:

-copie certificat de nastere sau act de identitate al elevului;

-copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;

-acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical;

-acte doveditoare in original, privind veniturile brute ale membrilor familiei in ultimile 3 luni (iunie, iulie, august) in cazul burselor privind “Bani de liceu” si acte doveditoare in original, privind veniturile nete ale membrilor familiei in ultimele 12 luni, in cazul “Burselor sociale”;

-adeverinta pentru elev din care sa reiasa, media generala  obtinuta in anul scolar anterior depunerii cererii si nr.de absente nemotivate avute in anul anterior depunerii cererii.

Dosar personal deducere personala

-datele de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

-date de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducere personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

-acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere;

-nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusive mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si dclaratia afirmativa sau negative cu privire la desfasurarea de activitati de:

-cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solaria amenajate si in sistem irigat;

-cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor;

-exploatare a pepinierilor viticole si pomicole;

-angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat;

-certificatul de casatorie;

-certificatele de nastere ale copiilor;

-adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere.

  Cadru legal

Legea 571/2003 privind Codul fiscal

Ordinul 4839/2004 privind criteriile specific si metodologia de acordare a sprijinului in cadrul Programului national de protective sociala “ Bani de liceu”;

Hotarare de Guvern  nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protective sociala

“Bani de Liceu”;

            Legea 53/2003 –codul muncii.

           

Hotararea nr.558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi

 

            Date de contact ale instituţiei

COLEGIUL AGRICOL DR.C.ANGELESCU

TRICA AURELIA-SECRETAR SEF

UDREA ELENA-CONTABIL SEF

            TEL/ FAX 0238/717519 SAU 0238/725258

            PRAHOVEANU VETUTA -TELEFON MOBIL 0746076349

discount prescriptions coupons coupons for cialis printable canada drug pharmacy coupon
cialis dosage recommendations cialis dosage for 170 cialis dosage ed
acheter viagra pas cher http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher acheter viagra pas cher
voltaren rapid go voltaren forte gel
escitalopram fk open escitalopram afbouwen
diflucan vidal open diflucan un
naproxen dosierung westshoreprimarycare.com naproxen
cyklokapron dosering cyklokapron alternative cyklokapron amning
cyklokapron dosering cyklokapron dosering cyklokapron amning
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
how expensive are abortions shammisyogalaya.com abortion alternatives
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.