Informatii Scoala nr. 11

 

Descrierea unitatii:

Şcoala cu clasele I – VIII, Nr. 11 Buzăueste amplasată în partea de N-E a oraşului Buzău, într-un cartier de blocuri. Ea funcţionează în două localuri şi a fost înfiinţată în anul 1965 pentru cuprinderea populaţiei şcolare din cartierul Micro III şi a unei părţi din cartierul Broşteni. În perioada anilor 1972-1978, în al doilea local a funcţionat Liceul Industrial Nr.3 iar din 1976, Scoala 11 s-a extins în ambele localuri cu 42 săli de clasă. Începând cu anul scolar 1998-1999, ea a asimilat şi Şcoala Nr.4, mărindu-şi aria de cuprindere şi în N-V municipiului, până la fosta IPMP (actualmente ROMCARBON Buzău).

Pentru fiecare nivel de pregatire şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).

Personalul didactic este calificat în proporţie de 100% iar ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de peste 80 %

Numãrul total de elevi care urmeazã cursurile şcolii este de 1599 elevi  dintre care 781 la învãţãmântul primar şi 818 la clasele V-VIII. Şcoala funcţioneazã cu un numãr de 90 de cadre didactice calificate (56 profesori, 16 învãţãtori, 7 institutori, 11 profesori in invatamantul primar), în douã localuri, cu un numãr de 33 sãli de clasã, 4 laboratoare,o salã de sport şi douã terenuri aferente, un cabinet de informaticã dotat cu 20 calculatoare conectate la internet,un CDI, un Cabinet de consultanta psihopedagogica, un Cabinet de logopedie si un laborator AEL.

Biblioteca şcolii are un numãr de 28000 de volume din literatura românã şi universalã, cãrţi ştiinţifice,de arta, pedagogice, care acoperã nevoia de informare a elevilor şi a cadrelor didactice.

Cãutând permanent sã valorizeze resursele umane pe o piaţã şcolarã competitivã, şcoala noastrã şi-a redirecţionat resursele şi oferta educaţionalã în funcţie de nevoile reale ale comunitãţii, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul. De aceea toate eforturile sunt centrate pe satisfacerea intereselor elevilor promovând un învãţãmânt echitabil, cu sanse egale de acces şi reuşitã pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din toate acţiunile commune realizate în plan curricular şi material-financiar.

Relaţia dintre şcoalã şi comunitate s-a îmbunãtãţit simţitor. Primãria, biserica, diverşi agenţi economici, poliţia, pompierii, corpul gardienilor publici şi alte organisme şi instituţii preocupate de problemele şcolii, au stabilit o colaborare deschisã cu noi.

Graţie competenţelor lor profesionale o parte din profesori şi învãţãtori sunt numiţi metodişti, responsabili de cerc, participã la nivel judeţean şi naţional la elaborarea de programe şi manuale scolare, realizeazã proiecte educaţionale.

Exista, la nivelul întregii colectivitãţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţã şi democraţie, cultivarea competiţiei şi a responsabilitãţii.

Baza didacticã este bine pusã la punct. Exista un cadru ambiental plãcut, ergonomic, stimulativ, igienic, climatizat corespunzator.

Relaţiile interpersonale (profesor - elev, conducere - subalterni, profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ.

Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora.

Starea fizică a spaţiilor şcolare este corespunzatoare şi se incadreaza in normele de igienă .

 

SERVICIILE OFERITE:

Scoala cu cls. I-VIII Nr. 11 isi  redirectioneaza resursele si oferta educationala in functie de nevoile reale ale comunitatii, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul. De aceea, isi va centra eforturile pe satisfacerea intereselor elevilor promovand un invatamant echitabil, cu sanse de acces si reusita pentru toti.

            Interactionand cu mediul social, cultural si economic, ea se va transforma intr-un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii.

 

FORMULARE TIP.

       Adeverinte elev, de absolvire, de sanatate, de salariat

       Foi  matricole

 

ACTE NECESARE PENTRU SUSTINEREA CERERILOR DEPUSE:

-          Copie Certificat Nastere / Carte de identitate

-          Copie C.I/B.I. PARINTI

 

CADRUL LEGAL:

        Regulament privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar

 

Date de contact:

ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 11

BUZĂU, STR. CHIRISTIGII NR. 5

Telefon: 0238/721676; Fax 0238/722568

E-mail:scoala11bz@yahoo.com

http://sites.google.com/site/scoala11buzau/                                                           

acheter viagra pas cher http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher acheter viagra pas cher
cialis si http://cialis20mgsuisse.com/si cialis si
cialis coupons free blog.suntekusa.com prescription transfer coupon
symbicort cena read symbicort spc
levothyrox 75 levothyrox et alimentation levothyrox 100
inderal la inderal similar inderal engorda
prescription discount coupon martialinfo.com lilly coupons for cialis
quetiapine bijsluiter blog.zycon.com quetiapine afbouwen
quetiapine bijsluiter quetiapine 300 mg quetiapine afbouwen
trental online buy bvandam.com trental ampule cena
trental online buy bvandam.com trental ampule cena
trental online buy bvandam.com trental ampule cena
how expensive are abortions shammisyogalaya.com abortion alternatives
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.