Informatii Colegiul Economic

INFORMARE


În cadrul proiectului „Consolidarea NODULUI ELECTRONIC AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU pentru realizarea EXTINDERII şi asigurarea interoperabilităţii serviciilor eGuvernare şi eAdministratie inclusiv la nivelul unităţilor subordonate” în vederea  extinderii sistemului de tip „Ghiseu Unic” către instituţiile implicate, vă transmitem următoarele informaţii:
SCURT  ISTORIC


         Primele gânduri privind realizarea unui învăţământ comercial la Buzău le găsim la P.S. Episcop FILOTEI, venit din Săcele (Braşov. Acesta dorea şi dezvoltarea ştiinţelor comerciale, simţind înaintea multora ce rol poate avea comerţul în dezvoltarea naţiunii. Ajuns Episcop în 1850, P.S. FILOTEI îşi donează bunurile pentru pregătirea cadrelor din această specialitate. În testamentul său, P.S. FILOTEI recomandă înfiinţarea unei catedre de Studii Comerciale: „…las 15000 de galbeni la Şcoala Românească din acest oraş, Buzău, însă suma aceasta va sta ca un fond de-a pururi neschimbat şi se va da cu dobândă bine asigurată, iar din dobânda aceasta să se înfiinţeze şi să se susţie patru clase de ştiinţe mai înalte cu patru profesori, cum şi o catedră de ştiinţa comercială…”
Din nefericire, aceşti bani au fost confiscaţi de domnitorul Al. I. Cuza, pentru a se organiza manevre militare. Astfel planurile Episcopului Filotei sunt amânate.
Încercările de înfăptuire a unui învăţământ comercial, „o şcoală teoretică, una reală, de arte şi meserii sau comercială” au continuat.
Federaţia Băncilor Populare din judeţul Buzău a înfiinţat o şcoală cu menirea specială de a forma contabili pentru societăţile Cooperativelor din judeţ. S-au predat, în acelaşi timp, şi cunoştinţe de comerţ şi legislaţie. La 1 Noiembrie 1919, Consiliul Federal a deschis cursurile cu un număr de 35 de elevi, trimişi de Băncile Populare din Buzău şi din alte 6 judeţe. Durata cursurilor era de doi ani, dintre care unul era destinat pregătirii practice. Această şcoală nu putea să acopere necesarul de clase şi pentru economia oraşului Buzău.
Comisia  de Comerţ, susţinută de Primărie şi de negustorii oraşului, face demersuri pe lângă Ministerul Instrucţiunii, care aprobă înfiinţarea unei şcoli comerciale, după modelul celor care funcţionau deja în alte centre importante ale ţării. Astfel, la 2 septembrie 1922, se înfiinţează Cercul Comercial şi Sfatul Negustoresc Unit, care aduc la cunoştinţă Liceului „B.P. Hasdeu” înfiinţarea Şcolii superioare de comerţ: „În şedinţa Comisiei Interimare a oraşului Buzău din 2 septembrie 1922, colegul nostru, vicepreşedinte al Comisiei interimare, a propus, în oraşul nostru, înfiinţarea unei şcoli superioare de comerţ. Propunerea a fost îmbrăţişată şi susţinută cu multă căldură de către dl. C.V. STĂNESCU, preşedintele Comisiei interimare, iar Consiliul în unanimitate a votat înfiinţarea şcolii”.
În urma insistenţelor Primăriei şi Camerei de Comerţ si Industrie, Ministerul Instrucţiunii Publice, Direcţia generală a învăţământului profesional şi tehnic, cu adresa 84200/9 sept. 1922, comunică: „Având în vedere adresele 11760 şi 11959/1922 emise de Primărie şi cu avizul d-lui inspector general al învăţământului Comercial, din 1 septembrie 1922, s-a aprobat înfiinţarea Şcolii Comerciale Superioare în oraşul Buzău” (anul şcolar 1922-1923 - 52 elevi înscrişi, 43 promovaţi).
Până la trecerea în bugetul Ministerului, plata întreţinerii s-a facut de către Primărie. Ca director al şcolii a fost numit N.I. Nazarie, profesor titular la liceul din localitate. Au fost asigurate cadre didactice cu o bună pregătire, atât la obiectele de cultură generală, cât şi la cele de specialitate, care lucrau în bănci, fiind absolvenţi ai Academiei  de Studii Comerciale şi Industriale.
În anii următori, s-a adăugat câte o clasă în fiecare an, astfel că, la finele anului şcolar 1925-1926,  a ieşit prima promoţie de absolvenţi, numită „N. Nazarie”.
La 8 septembrie, autorităţile fac o intervenţie la Minister pentru înfiinţarea Şcolii elementare comerciale. În anul şcolar 1924-1925, s-a aprobat organizarea Şcolii Comerciale Elementare de 3 ani. at denumirea de Liceul Comercial de Băieţi din Buzău, purtând titulatura de „MARELE VOEVOD MIHAI”. Documentele atestă această denumire atât prin conţinut, cât şi prin antetul lor, începând cu anul şcolar 1932-1933 şi până în 1947.
Şcoala Comercială Superioară de băieţi a funcţionat, în anul şcolar 1922-1923, în localul Liceului „B. P. Hasdeu”, apoi în localul Şcolii primare nr. 4 (azi Şcoala generală nr. 8). Din 1925 s-a mutat în localul din str. Nae Stănescu nr. 32 (azi str. Bistriţei) şi, la 1 septembrie 1938, în localul din strada Emil Teodoru nr. 15 (azi T. Vladimirescu), construit din fondurile Camerei de Comerţ şi Industrie (1 milion) şi Ministerul Instrucţiunii Publice (2 milioane). La înzestrarea localului cu mobilier şi materiale didactice a contribuit cu o parte din fonduri Comitetul Şcolar, care le realiza din donaţii, subscripţii sau taxe şcolare.
În august 1949, după venirea la putere a regimului comunist, a fost elaborată o nouă Lege a Învăţâmântului, prin care locul liceului a fost luat de şcoala medie, cu durata de 4 ani. Conform deciziei 4913/30 decembrie 1948, Liceul Comercial de Băieţi s-a transformat în Şcoala Tehnică de Administraţie economică şi a trecut la Ministerul Comerţului Interior.
În anul 1966, la Buzău îşi deschide cursurile Liceul Economic, cu o durată de 4 ani la zi şi 5 ani la seral, având şi elevi la forma de învăţământ fără frecvenţă, 160 elevi.
În anul şcolar 1976-1977, Liceul Economic a revenit în vechiul local al Liceului Comercial din strada T. Vladimirescu nr. 15, unde funcţionează şi în prezent.
În anii următori, populaţia şcolară a crescut, liceul având profilurile contabilitate, comerţ şi alimentaţie publică. Din 1980 sunt înfiinţate şi clasele profesionale cu profile comercial şi de alimentaţie publică.
După decembrie 1989, populaţia şcolară a crescut în mod simţitor, astfel încât, în 1990-1991, la cursul de zi, au fost 14 clase cu 457 elevi, clase de finanţe, administraţie şi servicii, comerţ, alimentaţie publică şi clase la seral. S-a organizat şi Şcoala profesională după 8 clase şi 10 clase. În acelaşi an s-au organizat cursuri postliceale de zi şi seral, în profil contabilitate şi comerţ.
În  anul  şcolar 1991-1992 au funcţionat 17 clase la zi,  la seral, profesional zi şi seral,  ucenici şi o clasă postliceală, cu un total de 529  elevi.
Pe 27 septembrie 2000, şcoala a primit denumirea de Colegiul Economic.


Directorii şcolii de la înfiinţarea liceului şi până în prezent:
Nicolae I. Nazarie                  - 1 oct. 1922 - 15 aprilie 1926
Sava Gh. Anghel                   - 16 aprilie 1926 - 31 august 1927
Nicolae Baciu                       - 1 septembrie 1927 - 15 februarie 1928
Nicolae I. Nazarie                  - 16 februarie 1928 - 1 mai 1931
Octavian Patriciu                   - 1 mai 1931 - 1 noiembrie 1931
Jules Berbier                         - 1 noiembrie 1931 - 15 septembrie 1932
Gheorghe Mracek                  - 15 septembrie 1932 - 1 decembrie 1932
Constantin Secheteanu          - 1 decembrie 1932 - 1 septembrie 1938
Octavian Patriciu                   - 1 septembrie 1938 - 1943
Ioan Chivaran                         - 1943 - 1947
Gheorghe Gasnas                  - 1947 - 1949
Dumitru Balanescu                 - 1949 -1950   
Al. Teodorescu                      - 1950 - 1952
Vasile Coravu                        - 1952 - septembrie 1953
Ilie Chirita                              - 1953 - 1954
Ion Musat                              - 1 septembrie 1966 - 1 septembrie 1979
Filofteia Niculescu                  - 1 septembrie 1979 - 10 ianuarie 1987
Cornelia Staicu                      - 10 ianuarie 1987 -  31 august 2007
Marioara Lungu                      - 1 septembrie 2007- prezent

Resurse materiale
 
- 20 săli de clasă
- 4 laboratoare de informatică (cu 100 computere, 3 imprimante, o tablă interactivă, 3 videoproiectoare, 3 scanere, conectare la reţeaua Internet prin fibra optică)
- 1 laborator chimie şi fizică (cu aparatură şi instrumente de specialitate, 11 computere, videoproiector şi o tablă interactivă; aici e locul unor experienţe absolut necesare pentru înţelegerea organizării materiei, dar şi locul unde elevii noştri învaţă să facă transferul la proprietăţile chimice ale mărfurilor, cunoştinţe necesare în determinarea calităţii lor.)
- 1 laborator de biologie (cu material didactic modern)
- 1 cabinet pentru studiul calităţii produselor şi serviciilor
- 1 cabinet pentru firme de exerciţiu (cu aparatură necesară funcţionării unei firme de exerciţiu, materiale de birotică,  7 computere, imprimantă)
- 1 cabinet de tehnica vânzării mărfurilor (unde elevii capătă deprinderi de bază pentru viitoarea lor meserie)
- 2 laboratoare de alimentaţie publică (cu aparatură modernă, oferită ca urmare a derulării Programului Phare TVET; în aceste laboratoare elevii învaţă să-şi practice viitoarea meserie; ei pregătesc întotdeauna, sub îndrumarea doamnelor maistre, ceva bun şi dulce.)
- 1  magazin clasă (care funcţionează ca loc de practică pentru elevi - viitori lucrători în comerţ; într-o bună zi îi veţi întâlni la locul lor de muncă, într-un comerţ civilizat, pe aceşti minunaţi tineri, care deocamdată descifrează tainele zeului Mercur.)
- 1 sală de sport (elevii colegiului au la dispoziţie o sală de sport funcţională şi modernă în care pot face gimnastică sau juca baschet sub supravegherea unor profesori minunaţi.  Elevii îşi pot desfăşura orele de educaţie fizică şi pe terenul de sport. Ce poate fi mai minunat decât o oră de handbal pe terenul de sport din curtea şcolii?)
- 1 bibliotecă - 14.400 volume (filosofie, ştiinţe social-politice, economie şi istorie: 2000 volume; ştiinţe exacte, tehnică, geografie: 1700 volume, lingvistică, filologie şi literatură: 10.000 volume; generalităţi, artă, sport, biografii: 700 volume); biblioteca este dotată şi cu 1 computer şi 1 copiator.
- Cabinetul de Integrare Europeană (pentru activităţi educative, utilat cu 2 computere, imprimantă,  TV, video, combină muzicală, colecţie de CD-uri, DVD-uri, casete video şi audio.
Tinerii trebuie să fie modelaţi pentru că Europa se modelează prin eforturile şi cooperarea individuală a tuturor cetăţenilor ei. Tinerii trebuie să fie conştienţi că cetăţenia de european aduce avantaje dar şi îndatoriri.De aceea profesorii trebuie să facă apel la conştiinţa tinerilor când încearcă să arate că suntem răspunzători cu toţii pentru construcţia Europei. A-i învăţa această responsabilitate este la fel de important ca şi procesul de predare.)
- 1 cabinet care facilitează accesul profesorilor la resursele didactice şi informaţionale moderne (6 computere, imprimante, scaner, retroproiector, video-proiectoare, xerox etc.)


OBIECT DE ACTIVITATE – servicii oferite de către instituţie

    Colegiul Economic Buzau este o instituţie publică ce funcţionează potrivit  regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetul local şi din alte surse potrivit legii  (venituri proprii, fonduri externe nerambursabile).

Unitatea de învăţământ este condusă de un ordonator de terţiar credite în persoana directorului instituţiei care are în subordine un director adjunct, compartimentul secretariat, compartimentul financiar-contabil şi compartimentul administrativ, împuternicit de către ordonatorul principal/secundar de credite să folosească creditele bugetare numai pentru nevoile  proprii ale unităţii  pe care o conduce.

Responsabilitatea ordonatorului  terţiar de credite, potrivit legii, constă în angajarea, lichidarea şi ordonanţarea  cheltuielilor în limita creditelor  bugetare repartizate şi aprobate; angajarea şi utilizarea  creditelor bugetare pe baza unor gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredinţate instituţiei publice pe care o conduce; organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii; întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare  şi a execuţiei bugetare; organizarea controlului financiar preventiv.

Specificul instituţiei, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat, îl reprezintă prestarea de servicii educaţionale către o categorie distinctă de beneficiari, şi anume elevii din învăţământul liceal.
          
Misiunea Colegiului Economic Buzau, este de a asigura dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea  dobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi să  satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă.  
 
Scopurile strategice
•    Orientarea managementului scolii in directia mentinerii si dezvoltarii specificului vocaţional.
•    Realizarea unei şcoli inclusive prin adoptarea  strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ.
•    Îmbunătăţirea managementului personalului didactic pe direcţia recrutării, selecţiei, formării continue şi promovării cadrelor didactice competente şi creşterea responsabilităţii şi a răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate.
•    Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a tehnologiei informaţionale.
•    Asigurarea unei culturi generale orientate spre domenii de activitate precise;
•    Satisfacerea nevoilor elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi
independent;
•    Pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială;
•    Educarea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni.
Formulare-tip specifice instituţiei
    (modele în format editabil ex: Word)
 

Cadru legal

Legea învăţământului nr. 84/1995.
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia

Date de contact ale instituţiei

Colegiul Economic Buzau
Buzau, Str.T. Vladimirescu Nr.15
Telefon/fax 0238724247, 0238713860 , fax.0238721197
E-mail:colegiuleconomic@buzau.rdsnet.ro


 

manufacturer coupon for bystolic bystolic coupon 2013
cialis dosage recommendations cialis dosage for 170 cialis dosage ed
buy viagra on line http://viagraforsaleuk1.com cheap viagra
buy viagra on line generic viagra side effects cheap viagra
drug coupon site free prescription drug cards
cialis coupons free blog.suntekusa.com prescription transfer coupon
ciprol ciprofloksacin ciprofloxacin
voltaren rapid go voltaren forte gel
champix pris champix champix gravid
symbicort cena read symbicort spc
symbicort cena read symbicort spc
inderal la inderal similar inderal engorda
cordarone wiki click cordarone
cyklokapron dosering cyklokapron alternative cyklokapron amning
prescription discount coupon martialinfo.com lilly coupons for cialis
quetiapine bijsluiter blog.zycon.com quetiapine afbouwen
viagra for sale viagra cost viagra online
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.